โคมไฟผนัง โซล่าเซลส์ ้HL-F250

โคมไฟผนัง โซล่าเซลส์ ้HL-F250

  โคมไฟโซล่าเซลส์ ติดผนัง HL-F250

- ระบบ Motion Sensor เปิด-ปิด อัตโนมัติ        - แบตเตอรี่ : ลิเทียมโพลีเมอร์ 3.7 โวลต์ 

- ระยะการตรวจจับความเคลื่อนไหว 3-5 เมตร    - ความจุ : 1000 mAh

- ระบบไฟ Super Led สว่างมาก                      - แผงโซล่าเซลส์ :5V/10W

- แสงสีขาว                                                    - วัสดุ : พลาสติก ABS

- ระยะเวลาการทำงาน 8-10 ชม.                      - สายไฟยาว 5 เมตร 

185.00  บาท


 ความคิดเห็น